امیری: غریب

امیری غریب

غریب
شعر: ناصر تبریزی
آهنگ: ناصر تبریزی
خواننده: علی نظری

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

error: Content is protected !!