امیری: نادره

امیری نادره

نادره
شعر: ناصر تبریزی
آهنگ: ناصر تبریزی
خواننده: امیری

مجموعه‌‌ای از نام دختران در ترانه‌های ایرانی

* * *
روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

error: Content is protected !!