عارف: باغ آیینه

عارف باغ آیینه

باغ آیینه
شعر: [محمدعلی] شیرازی
آهنگ: [سلیمان] اکبری
تنظیم آهنگ: واروژان
خواننده: عارف

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

error: Content is protected !!