عباس مهرپویا: گریه کردم اشکم ندیدی

عباس مهرپویا گریه کردم اشکم ندیدی

گریه کردم اشکم ندیدی
شعر: وحید ادیبی
آهنگ: کامبیز مژدهی
خواننده: عباس مهرپویا