دینامیک: نفسم می‌گیره

دینامیک نقسم می گیره

نفسم می‌گیره
شعر: [اصغر] واقدی
آهنگ: [محمود]‌ قراملکی
خواننده: دینامیک

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *