ایرج مهدیان: حقته

ایرج مهدیان حقته

حقته
شعر: مسعود هوشمند
آهنگ: حسین واثقی
خواننده: ایرج مهدیان

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *