لعبت والا: غزلی از «قاری» (شاعر افغان)

لعبت والا قاری شاعر افغان

غزلی از ملک‌الشعرا قاری (شاعر افغان)
بیان اشعار: لعبت والا
تار: هوشنگ ظریف
(ایران گرام)

* * *
گر کُشد چشم توام از نگه کافر خویش
زنده سازد لبت از خنده‌ی جانپرور خویش

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

error: Content is protected !!