لعبت والا: دکلمه اشعار شاعران افغان (جلد صفحه)

لعبت والا قاری بیدل خلیل

دکلمه اشعار شاعران افغان
لعبت والا
(ایران گرام)

این ترانه‌ها در بخش «شناسنامه ترانه‌ها»
لعبت والا ـ ملک‌الشعرا قاری (بیهوده انفعال چرا زان دهان برم)
لعبت والا ـ ملک‌الشعرای قاری (گر کُشد چشم توام از نگه کافر خویش)

* * *

error: Content is protected !!