سایه: خانه خاموش

سایه خانه خاموش

خانه خاموش
شعر: [علی] ناصری
آهنگ: عارف
خواننده: سایه

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

error: Content is protected !!