گلپایگانی: عشقم تویی (ترانه فیلم)

عشقم تویی
خواننده: علی‌اکبر گلپایگانی
ترانه فبلم: مرد حنجره طلایی

مجموعه‌‌ای از نام دختران در ترانه‌های ایرانی

* * *

error: Content is protected !!