عارف: زیر باران

عارف زیر باران

زیر باران
شعر: نظام فاطمی
آهنگ: پرویز مقصدی
خواننده: عارف

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

error: Content is protected !!