آفت: چیک چیک بارون

آفت چیک چیک بارون

چیک چیک بارون
شعر: امیر عظیمی
خواننده: آفت


کاشکی بارون بباره
یارم تو شالیزاره
زیر چیک چیک بارون
میخواد شالی بکاره
. . .