پوران: من چکنم (ترانه فیلم)

پوران من چکنم

من چکنم
شعر: جهانبخش پازوکی
آهنگ: جهانبخش پازوکی
تنظیم آهنگ: ناصر چشم‌آذر
خواننده: پوران شاپوری
ترانه فیلم: بیقرار

* * *
ترانه‌شناسی جهانبخش پازوکی (پوران)

* * *
روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

error: Content is protected !!