پوران: من چکنم (ترانه فیلم)

پوران من چکنم

من چکنم
شعر: جهانبخش پازوکی
آهنگ: جهانبخش پازوکی
تنظیم آهنگ: ناصر چشم‌آذر
خواننده: پوران شاپوری
ترانه فیلم: بیقرار

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *