حمید قنبری، گوگوش، رامش: جاده هراز ـ ماشین شخصی (جلد صفحه)

حمید قنبری گوگوش رامش

جاده هراز (حمید قنبری ـ‌ گوگوش)
ماشین شخصی (حمید قنبری ( رامش)
(مونوگرام)

این ترانه‌ها در بخش «شناسنامه ترانه‌ها»
حمید قنبری ـ گوگوش: جاده هراز
حمید قنبری ـ رامش: ماشین شخصی

* * *

error: Content is protected !!