حمید قنبری ـ رامش: ماشین شخصی

حمید قنبری رامش ماشین شخصی

ماشین شخصی
بر وزن ترانه‌ی «روم نمیشه»
شعر: [پرویز] خطیبی
آهنگ: [پرویز غیاثیان]
خوانندگان: حمید قنبری، رامش

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *
شعرهای کودکان و فکاهی با آهنگ ترانه‌های مشهور ایرانی

* * *

error: Content is protected !!