عارف: آخرین نگاه (ترانه فیلم)

عارف آخرین نگاه

آخرین نگاه
شعر: ابراهیم خورشیدی
آهنگ: [حسین] واثقی
خواننده: عارف
ترانه فیلم: جنجال عروسی

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

error: Content is protected !!