پوران: یه روزی ما را فراموش می‌کنی

پوران یه روزی ما را فراموش می کنی

یه روزی ما را فراموش می‌کنی
شعر: تورج نگهبان
آهنگ: بابک [افشار]
خواننده: پوران شاپوری

تو‌ و اون دل که مثل شبها سیاهه
تو و اون چشمها که سر تا پا گناهه
تو با اون مهر و وفایی که نداری
قسمتِ ما همه اشکِ همه آهِ

می‌دونم قلبم‌و خاموش می‌کُنی
یه روزَم مارو فراموش می‌کُنی

تو که می‌دونی تو این دنیا غریبَم
از تو و از همه عالَم بی‌نَصیبَم
نشو راضی دلم‌و بازی بگیری
نخواه از من که دلم را بِفَریبَم

می‌دونم قلبم‌و خاموش می‌کُنی
یه روزَم مارو فراموش می‌کُنی

تو که می‌دونی برای تو هلاکَم
عاشقِ رویِ تواَم عاشقِ پاکَم
اگه امروز به کنارَم ننشینی
بی‌گمون فردا می‌آیی سرِ خاکَم

می‌دونم قلبم‌و خاموش می‌کُنی
یه روزَم مارو فراموش می‌کُنی

* * *
روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

error: Content is protected !!