مرتضی: هستی تو (ترانه فیلم)

هستی تو
شعر: مسعود هوشمند
آهنگ: [حسین] واثقی
خواننده:‌ مرتضی
ترانه فیلم: حسین آژدان

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

error: Content is protected !!