عظیم خلیلی: ماهیگیر و دریا (کانون پرورش فکری)

عظیم خلیلی ماهیگیر و دریا

ماهیگیر و دریا
نوشته: عظیم خلیلی
نقاشی: نیره تقوی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۲

این کتاب در شکل نوشتاری (PDF)

عظیم خلیلی ماهیگیر و دریا

خلاصه کتاب:
زمانی در سواحل جنوب جز نخل و قایق ماهیگیری چیز دیگری نبود، به همراه کلبه‌های حصیری، بوی ماهی و عشق به دریا. البته همه کسانی که به دریا می‌رفتند همیشه به خانه خود برنمی‌گشتند و گاه می‌شد که گرفتار طوفان و حوادث مختلف شده و همچون پیرمرد این داستان از دریا به آسمان می‌رفتند و زمین را به دیگران وامی‌گذاشتند. اما این پیرمرد پسری داشت که پس از او هر روز به ساحل می‌رفت و منتظر بازگشت او بود. به این ترتیب،‌ هفته‌ها و ماهها و سالها سپری شد تا این‌که. . . .

مشخصات کتاب:
نام کتاب: ماهیگیر و دریا
نوشته: عظیم خلیلی
نقاشی: نیره تقوی

موضوع: داستان
گروه سنی: ج (سال‌های چهارم و پنجم دبستان)

قیمت:
تعداد صفحات: ۲۴ صفحه
قطع کتاب: ۱۹ × ۱۹ سانتی‌متر

تاریخ چاپ اول: ۱۳۵۲
نوبت چاپ پنجم: ۱۳۷۰
شمارگان چاپ: ۹۰۰۰۰ نسخه

* * *
فهرست آثار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (۱۳۵۷ ـ ۱۳۴۴)

* * *

error: Content is protected !!