شهریار: صدای شاعر (کانون پرورش فکری)

شعرهای شهریار

شعرهای شهریار (با صدای شاعر)
موسیقی متن:   کریم گوگردچی
طراح و نقاش: ابراهیم حقیقی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۲

سرود آبشار

چون خواب نوشین یاد دارم ماهتابی
روشن‌تر از روز سپید کامگاران
. . .
باری به‌تلخی روزگاری می‌گذارم
آوخ ‌از آن نوشین و دلکش روزگاران

* * *
در جستجوی پدر

دلتنگ غروبی خفه بیرون زدم از در
در مُشت گرفته مُچ دست پسرم را
. . .
ناگه پسرم گفت: چه می‌خواهی ازین در؟
گفتم: پسرم، بوی صفای پدرم را

* * *
خواهش دل

پیرم و خواهش دل، خلوت اُنسی که در آنجا
جُز زبان من و گوش دل جانانه نباشـد [+]
. . .
پنبه در گوش مُساعد کُند از روده درازی
چه کُند پیر جهان‌دیده که پُر چانه نباشد

* * *
سرود ساربان

بهار آمد که بازم گل به باغ و بوستان خواند
به گوشم ناله بلبل هزاران داستان خواند
. . .
به پُشت اشتران کُن شهریارا بار مولانا
که شمست مرحبا گویان سُرود ساربان خواند

* * *
با روح صبا

ای صبا با تو چه گفتند که خاموش شدی
چه شرابی به تو دادند که مدهوش شدی
. . .
شهریارا بـه جگر نیش زند تشنگی‌ام
که چرا دور از آن چشمه‌ی پُر نوش شدی

* * *

از «شهریار» در سایت «روای حکایت باقی»
این «شهریار» است که می‌خواند.
● ابتهاج: در غم مادر ـ شهریار:‌ در جستجوی پدر
● ساز سه‌تارِ «شهریار» و رقص پریان در استکان!
علی ای همای رحمت (خط شاعر و تاریخ سرایش)
● خط و امضای «شهریار» برای هوشنگ ابتهاج (سایه)
● آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا (مجموعه ترانه‌ها)
● «شهریار» و لذتِ «شیر و شکر» در آن «کوچه‌ی مأنوس»
«یاد جوانی» (صدای شاعر) با صدا و اجرای «علی نصیریان»
● مصاحبه‌‌ی دکتر صدرالدین الهی با استاد شهریار در اوائل دهه‌ی چهل
● شعرهای «شهریار» با صدای شاعر (کانون پرورش فکری کودکان ۱۳۵۲)
«شهد شعر» (لب) غزلی با صدای شهریار در مصاحبه با صدرالدین الهی

* * *
فهرست آثار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (۱۳۵۷ ـ ۱۳۴۴)

* * *

error: Content is protected !!