فرشته: مگه نبود

فرشته مگه نبود

مگه نبود
شعر: بیژن ترقی
آهنگ: بزرگ لشگری
خواننده: فرشته

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

error: Content is protected !!