سیما بینا: ای دل بنالم

سیما بینا ای دل بنالم

ای دل بنالم
شعر: دوبیتی محلی
آهنگ: محلی بیرجندی
خواننده: سیما بینا

error: Content is protected !!