ایرج: غم دوست (ترانه فیلم)

ایرج غم دوست

غم دوست
شعر: محمدعلی شیرازی
آهنگ: همایون خرم
خواننده: ایرج
ترانه فیلم: کوچه مردها

error: Content is protected !!