فریدون فرخزاد: دو آشنا، دو همزاد

فریدون فرخزاد دو آشنا دو همزاد

دو آشنا دو همزاد
شعر: مسعود ایران‌نژاد
تنظیم آهنگ: محمد شمس

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *