آفت: کله‌پاچه‌ای

آفت کله پاچه

کله پاچه‌ای
شعر: همایون
آهنگ: منوچهر گودرزی
خواننده: آفت

کار و کسب و مشاغل در ترانه‌های ایرانی

* * *

error: Content is protected !!