شهپر: عمو لبویی

شهپر عمو لبویی

عمو لبویی
شعر: جعفر پورهاشمی
آهنگ: جعفر پورهاشمی
خواننده: شهپر

کار و کسب و مشاغل در ترانه‌های ایرانی

* * *