عباس کیارستمی: تجربه (کانون پرورش فکری)

عباس کیارستمی تجربه

تجربه
کارگردان: عباس کیارستمی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۲

تجربه، نخستین تجربه‌ی عشق نوجوانی است که در یک عکاسی کار می‌کند. او در سنین خامی، معصومیت و خوش‌باوری است؛ اما در أغاز دوران نور، آب شفاف و رنگین‌کمان‌هاست، ولی در این قلمرو لبخندی را از دخترکی آموخته است که تجربه نیست. ولی مگر «درد» نخستین تجربه‌ی آدمی نیست؟

 

تجربه
کارگردان: عباس کیارستمی
از نوشته‌ی: امیر نادری
فیلمنامه: عباس کیارستمی / امیر نادری
فیلمبردار: علیرضا زرین‌دست
دستیار فیلمبردار: رضا پاکزاد
صدا: هرایر
دستیار صدا: محمد عسگری / محمد حقیقی / حسین مرادی
تدارکات: محسن نصرتی
تدوین: رجائیان
سرپرست گویندگان: فریدون دائمی
لابراتوار: فیلمساز
برق: غلامعلی آذریون / جهانگیر آزاد
مدت: ۶۰ دقیقه
۳۵ میلیمتری ـ سیاه و سفید
محصول: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۲
بازیگران: حسین یارمحمدی / آندره گوالوویچ / پرویز نادری / مصطفی طاری / فیروزه حبیبی / کمال رمضانی / بهروز معاونیان / مرتضی سعید / سیروس کاملی / شیرین رضوان / عزیز طالبی.

* * *
این داستان در شکل شنیداری (MP3)

امیر نادری تجربه

* * *
این کتاب در شکل نوشتاری (PDF)

امیر نادری تجربه

* * *
فهرست آثار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (۱۳۵۷ ـ ۱۳۴۴)

* * *

error: Content is protected !!