«تجربه» خاطره‌نوشته‌ای از «امیر نادری»

امیر نادری تجربه

« تجربه »
خاطره‌نوشته‌ای از: امیر نادری
با صدای: راوی حکایت باقی
اجرا: جمعه ۷ شهریور ۱۳۸۲

دستم رفت روی زنگ و صداشو توی راهرو شنیدم. خودمو عقب کشیدم و ترسیدم. رو پاهام ایستادم. متوجهٔ پنجره‌ای که کنار در بود شدم. یه صدایی از توش می‌اومد. در باز شد. یه خانم سی ساله که قدش بلند بود. صورتم سرخ شد. تا حالا یه زنو اینقد از نزدیک ندیده بودم.

● «امیر نادری»، هر چه که بود، «قصه‌نویس» نبود. و نیست هم. گرچه، در کارنامۀ فعالیت‌های هنری او عنوان سه قصه نیز به‌چشم می‌خورد. یکی «تجربه»، که اول بار اسفند ماه سال  ۱۳۵۵ و در ماهنامه «رودکی» به چاپ رسید [شماره ۶۵ ـ ۶۴]، بعد «ساز دهنی» که در دومین شماره از «آیندگان ادبی» ، در سوم خرداد ماه ۱۳۵۷، و بالاخره قصۀ «این‌طوری مرد شدم» که در دی‌ماه همان سال و باز در روزنامه آیندگان منتشر شد. فیلم «ساز دهنی» را قبلا خودش ساخته بود. «تجربه» را بعدا اما «عباس کیارستمی» ساخت با سناریویی مشترک با خود نادری و برای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان.

فیلم «تجربه» ساخته‌ی عباس کیارستمی (کانون پرورش فکری ۱۳۵۲)
متن نوشتاری داستان «تجربه» (‌PDF)
(برگرفته از کتاب: معرفی و نقد فیلمهای امیر نادری، نوشته‌: غلام حیدری)

* * *

فیلم‌های امیر نادری در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان:
ساز دهنی (۱۳۵۲)
انتظار (۱۳۵۳)
برنده (۱۳۶۲ ـ ۱۳۵۷)

* * *

error: Content is protected !!