عباس کیارستمی: رنگها (کانون پرورش فکری)

عباس کیارستمی رنگها

رنگها
کارگردان: عباس کیارستمی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۴

دو کودک به تماشای فیلمی به‌صورت نقاشی متحرک نشسته‌اند که موضوع آن در باره‌ی حیوانات مختلف است. پس از پایان فیلم، یکی از دو کودک مدعی است که می‌تواند حرکات همه‌ی حیوانات را تقلید کند. او شروع به تقلید می‌کند، اما نهایتا قادر نیست حرکت کبوتری را که به پرواز در می‌آید تقلید کند. او در لحظه‌ی شکست درمی‌یابد که توانایی و تمایز اصلی انسان در قدرت تفکر اوست.

 

رنگها
فیلمنامه، تدوین و کارگرانی: عباس کیارستمی
فیلمبردار: مرتضی رستگار / مرتضی حجی
صدا: چنگیز صیاد
تدارکات: علی‌اصغر میرزایی
مدت: ۱۵ دقیقه
۳۵ میلیمتری ـ رنگی
بازی: شاهین / امیر ارجمند

* * *
فهرست آثار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (۱۳۵۷ ـ ۱۳۴۴)

* * *

error: Content is protected !!