عباس کیارستمی: دو راه حل برای یک مسئله (کانون پرورش فکری)

عباس کیارستمی دو راه حل برای حل یک مسئله

دو راه حل برای یک مسئله
کارگردان: عباس کیارستمی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۴

دارا دوست نادر است و در زنگ تفریح، کتاب درسی را که از وی قرض گرفته، به او پس می‌دهد، در حالی که جلد کتاب پاره شده است. فیلم، دو شکل مختلف از حل مسئله را نشان می‌دهد، در حالت اول نادرمقابله‌ی به‌مثل می‌کند و در نتیجه‌ درگیری ادامه می‌یابد و منجر به خساراتی از هر دو طرف می‌شود. در حالت دوم، نادر پارگی را به دارا نشان می‌دهد و او کتاب را می‌چسباند و دوستی آن‌ها پایدار می‌ماند.

 

دو راه حل برای یک مسئله
فیلمنامه، تدوین، کاردگرانی: عباس کیارستمی
دستیار کارگردان: مصطفی حجی
فیلمبردار: مرتضی رستگار
دستیار فیلمبردار: ابوالفضل اَستانی
صدا: چنگیز صیاد
تدارک: علی‌اصغر میرزایی
لابراتوار: استودیو فیلمساز
خط: ناصرالدین زرین‌کلک
مدت ۴ دقیقه و ۴۵ ثانیه
۳۵ میلیمتری ـ رنگی
بچه‌ها: سعید و حمید

* * *
فهرست آثار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (۱۳۵۷ ـ ۱۳۴۴)

* * *

error: Content is protected !!