نورالدین زرین‌کلک: زمین بازی بابوش (کانون پرورش فکری)

نورالدین زرین کلک زمین بازی بابوش

زمین بازی بابوش
کارگردان: نورالدین زرین‌کلک
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۰

بابوش مشغول بازی کردن با بادکنکش است و لاک‌پشت که دوست اوست در آنجا حضور دارد. هنگام بازی. بادکنک آنقدر بالا می‌رود که در هلال ماه گیر می‌کند.

 

زمین بازی بابوش
کارگردان:‌ نورالدین زرین‌کلک
۱۶ میلیمتری ـ رنگی
مدت: ۷ دقیقه

* * *
فهرست آثار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (۱۳۵۷ ـ ۱۳۴۴)

* * *

error: Content is protected !!