علی‌اکبر صادقی: گلباران (کانون پرورش فکری)

علی اکبر صادقی گلباران

گلباران
کارگردان: علی‌اکبر صادقی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۱

آرامش و آشتی بر دو کشور همسایه گسترده است که ناگهان بر سر تصاحب پرنده‌ای شکار شده، دوستی حکام دو کشور رنگ دشمنی به خود می‌گیرد و خاربوته کینه بر دلهای پاک مردم می‌روید. بچه‌های دو شهر که زندگی را در خطر نابودی می‌بینند درصدد چارجوبی برمی‌آیند و سلاحهای دشمنی را به ترانه‌های آشتی و شادی مبدل می‌کنند. اما هنگام تقسیم پرنده پخته مجددا بین حکام اختلاف می‌افتد و آتش کینه از نو زبانه می‌کشد.

 

گلباران
سناریو: حسین سماکار
کارگردان: علی‌اکبر صادقی
نقاشان: خسروی / جلایر / حریری / دبیری
طراحان فنی: پرویز نادری / مهناز رفیعی
فیلمبردار: فیجانی / کمافی
صدا و تدوین: هرایر
موسیقی: اسفندیار منفردزاده
۳۵ میلیمتری ـ رنگی
مدت: ۸ دقیقه

* * *
فهرست آثار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (۱۳۵۷ ـ ۱۳۴۴)

* * *

error: Content is protected !!