نورالدین زرین‌کلک: تداعی (کانون پرورش فکری)

نورالدین زرین کلک تداعی

تداعی
کارگردان: نورالدین زرین‌کلک
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۳

این فیلم نمایشی دراماتیک و جلوه‌ای بصری از تداعی در ذهن است. خاطره هر چیزی در ذهن منجر به ظهور چیز دیگری می‌شود بدون این‌که هیچ ارتباط آشکار و قابل درکی بین هیچ‌یک از این دو وجود داشته باشد.

 

تداعی
نویسنده: نورالدین زرین‌کلک
کارگردان و طراح: نورالدین زرین‌کلک
فیلمبردار: محمد فیجانی
دیگر همکاران: خائف / تقوی / جواهری / روحانی / حاتمی / نیک‌گل / هرایر / مقدم
۳۵ میلیمتری
مدت: ۳ دقیقه و ۱۲ ثانیه

* * *
فهرست آثار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (۱۳۵۷ ـ ۱۳۴۴)

* * *

error: Content is protected !!