الهه:‌ درد آشنا

الهه درد آشنا

درد آشنا
شعر: نواب صفا
آهنگ: جواد لشگری
خواننده: الهه

error: Content is protected !!