ویگن: شعله (جولیا)

شعله
شعر: کریم فکور
خواننده: ویگن

نمونهٔ فارسی‌شدهٔ ترانه‌های مشهور

* * *

error: Content is protected !!