اکبر دلجو: مژگان

اکبر دلجو مژگان

مژگان
شعر: علی نظری
آهنگ: ناصر آهنیان
خواننده: اکبر دلجو

مجموعه‌‌ای از نام دختران در ترانه‌های ایرانی

* * *

error: Content is protected !!