بانو نوری: مرسی جونم مرسی

بانو نوری مرسی جونم مرسی

مرسی جونم مرسی
شعر: ؟
ارکستر: حسن خوشدل
خواننده: بانو نوری

error: Content is protected !!