فریده نوری: تو بمیری نزن

فریده نوری تو بمیری نزن

تو بمیری نزن
شعر: جوزانی
آهنگ: یدالله بدر
خواننده: فریده نوری

error: Content is protected !!