تاجیک: قصه دل

تاجیک قصه دل

قصه دل
شعر: تورج نگهبان
آهنگ: اکبر صدیف
خواننده: امان‌الله تاجیک

error: Content is protected !!