مریم روحپرور: پدر عاشقی بسوزه

روحپرور پدر عشق و عاشقی باید بسوزه

پدر عاشقی بسوزه
شعر: ایرج طاهری
آهنگ: اسدالله باقری
خواننده: مریم روحپرور

error: Content is protected !!