تاجیک: از یاد رفته

از یاد رفته
شعر: مهدی
آهنگ: [یدالله] بدر
خواننده: امان‌الله تاجیک

error: Content is protected !!