نیما یوشیج: افسانه (کانون پرورش فکری)

نیما یوشیج افسانه

افسانه
نویسنده: نیما یوشیج
به کوشش: سیروس طاهباز
تصویرگر: بهمن دادخواه
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۷

● منظومهٔ‌ «افسانه» از «نیمایوشیج» یکی از آخرین کتاب‌هایی بود که در دورهٔ‌ اول فعالیت «کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان» انتشار یافت. [چاپ اول آذر ماه ۱۳۵۷]
● نقاشی‌های این کتاب از «بهمن دادخواه» بود و از معدود کتاب‌هایی که متن آن به شکل خطاطی نستعلیق منتشر می‌شد. خطاطی «نصرالله افجه‌ای».
● منظومهٔ‌ افسانه در زمان سرایش به «نظام وفا» معلم زمان تحصیل و مشوق شاعر تقدیم شده بود.
[تصویری از جلد کتاب و تقدیم‌نامه را در اینجا ببنید.]

* * *
فهرست آثار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (۱۳۵۷ ـ ۱۳۴۴)

* * *
آثار «نیما یوشیج» در سایت «راوی حکایت باقی»

* * *

error: Content is protected !!