نیمایوشیج ـ افسانه (کانون پرورش فکری)

افسانه
نویسنده: نیمایوشیج
تصویرگر: بهمن دادخواه
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۷

منظومهٔ‌ «افسانه» از «نیمایوشیج» یکی از آخرین کتاب‌هایی بود که در دورهٔ‌ اول فعالیت «کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان» انتشار یافت. [چاپ اول آذر ماه ۱۳۵۷] نقاشی‌های این کتاب از «بهمن دادخواه» بود و از معدود کتاب‌هایی که متن آن به شکل خطاطی نستعلیق منتشر می‌شد. خطاطی «نصرالله افجه‌ای». منظومهٔ‌ افسانه در زمان سرایش به «نظام وفا» معلم زمان تحصیل و مشوق شاعر تقدیم شده بود. [+]

افسانه
به پیشگاه استاد «نظام وفا» تقدیم می‌کنم:
هر چند که می‌دانم این منظومه هدیهٔ ناچیزی‌ست، اما او اهالی کوهستان را به سادگی و صداقت‌شان خواهد بخشید.
نیما یوشیج
دیماه ۱۳۰۱

این کتاب در شکل نوشتاری (PDF)

* * *

بازگشت به یادنامهٔ «نیمایوشیج»

* * *