نورالدین زرین‌کلک: قصه‌ی کرم ابریشم (شنیداری)

نورالدین زرین کلک قصه کرم ابریشم

قصه‌ی کرم ابریشم
نویسنده: نورالدین زرین‌کلک
موسیقی: حسین علیزاده
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۲

با صدای:
جمیله ندایی
سوسن تسلیمی
میترا قمصری
شیما مفید
تصویرگر: نورالدین زرین‌کلک

یک کرم ابریشم کوچولو بود که همیشه طاقباز می‌خوابید و هرشب هم خواب‌های عحیب و غریب می‌دید. یک شب که خوابیده بود، خواب دید که بال درآورده و مثل پرنده‌ها در آسمان پرواز می‌کُند. وقتی خوابش را برای کرم‌های دیگر تعریف کرد، هیچ‌کدام به حرف‌های او اهمیتی ندادند و گفتند: «این خواب‌های عجیب مال اینه که شب‌ها طاق‌باز می‌خوابی.» اما زمانی رسید که خواب کرم کوچولو تعبیر شد و . . .

این کتاب در شکل نوشتاری (PDF)

* * *
فهرست آثار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (۱۳۵۷ ـ ۱۳۴۴)

* * *

error: Content is protected !!