نورالدین زرین‌کلک: قصه‌ی کرم ابریشم (شنیداری)

نورالدین زرین کلک قصه کرم ابریشم

قصه‌ی کرم ابریشم
نویسنده: نورالدین زرین‌کلک
تصویرگر: نورالدین زرین‌کلک
موسیقی: حسین علیزاده
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ـ ۱۳۵۲

با صدای:
جمیله ندایی
سوسن تسلیمی
میترا قمصری
شیما مفید

قصه کرم ابریشم کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

یک کرم ابریشم کوچولو بود که همیشه طاقباز می‌خوابید و هرشب هم خواب‌های عحیب و غریب می‌دید. یک شب که خوابیده بود، خواب دید که بال درآورده و مثل پرنده‌ها در آسمان پرواز می‌کُند. وقتی خوابش را برای کرم‌های دیگر تعریف کرد، هیچ‌کدام به حرف‌های او اهمیتی ندادند و گفتند: «این خواب‌های عجیب مال اینه که شب‌ها طاق‌باز می‌خوابی.» اما زمانی رسید که خواب کرم کوچولو تعبیر شد و . . .

فایل شنیداری (دانلود)

این کتاب در شکل نوشتاری (PDF)

* * *