سهراب شهید ثالث: سیاه و سفید (کانون پرورش فکری)

سهراب شهید ثالث سیاه و سفید

سیاه و سفید
سناریست و کارگردان: سهراب شهید ثالث
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۱

سیاه و سفید فیلمی درباره مسائل تبعیض نژادی نیست. کاربرد رنگ‌های سیاه و سفید تنها به خاطر متمایز ساختن دو نیرو در انسان است. نیروی متجاوز و بازدارنده، و نیروی خلاق و آفریننده.

 

سیاه و سفید
سناریست و کارگردان:‌ سهراب شهید ثالث
دستیاران کارگردان: امید روحانی / ابوالقاسم فیروزه
مدیر فیلمبرداری: مهدی فخیمی
مدیر تهیه و آسیستان فیلمبردار: فیروز ملک‌زاده
دکور: پرویز ملک‌زاده
گریم: آزاده شهید ثالث
صدا: هرایر آتشکار
تیتراژ: کامران مؤیدی
مدت: ۴ دقیقه / ۳۵ میلیمتری
بازیگران: صفر ذهنی / محمدرضا ذهنی / سعید ذهنی / حبیب‌الله اکبریانی / ابراهیم نهی قناد
طراح پوستر: عباس کیارستمی

* * *
فهرست آثار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (۱۳۵۷ ـ ۱۳۴۴)

* * *

error: Content is protected !!