فریده فرجام: عمو نوروز (کانون پرورش فکری)

فریده فرجام عمو نوروز

عمو نوروز
تنظیم متن: فریده فرجام ـ م. آزاد
تصویرگر: فرشید مثقالی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۱

فریده فرجام عمو نوروز

مردی بود به نام عمو نوروز که هر سال عصا زنان به شهر می‌آمد. بیرون دروازه شهر، باغ قشنگی بود که صاحب آن پیرزن سفید موی خوشرویی بود. هر سال روز اول بهار، پیرزن به انتظار رسیدن عمو نوروز از اول صبح کارهای مختلفی می‌کرد، ولی بعد که خسته می‌شد، کمی می‌خوابید. عمو نوروز می‌آمد و عید را به خانه او می‌آورد و از آنجا به شهر می‌برد. به این ترتیب، پیرزن قصه ما باز هم در این آرزو می‌ماند که عمو نوروز را ببیند، جوان شود و همراه او عید را به شهر ببرد.

مشخصات کتاب:
نام کتاب: عمو نوروز
تنظیم متن: فریده فرجام ـ م. آزاد
تصویرگر: فرشید مثقالی

موضوع: داستان
گروه سنی: ب (سال‌های دوم و سوم دبستان)

قیمت: ۲۵ ريال
تعداد صفحات : ٢۴ صفحه
قطع کتاب: ۲۴ × ۲۴ سانتی‌متر

تاریخ انتشار: ١٣۵۱
چاپ سوم: ۱۳۶۴
شمارگان چاپ: ۶۵۰۰۰ نسخه

* * *
فهرست آثار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (۱۳۵۷ ـ ۱۳۴۴)

* * *

error: Content is protected !!