پری زنگنه: آوازهای امروز (کانون پرورش فکری)

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

آوازهای امروز
شعرها از: م. آزاد ـ هوشنگ ابتهاج ـ یدالله رویائی
فرهاد شیبانی ـ مهدی اخوان ثالث ـ سهراب سپهری
آواز: پری زنگنه
موسیقی: رامین انتظامی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۴

تو
م. آزاد

تو عاشقانه‌ترین نام
و جاودانه‌ترین یادی
تو از تبار بهاری ـ تو باز می‌گردی
تو آن یگانه‌ترین رازی ـ ای یگانه‌ترین
تو جاودانه‌ترینی.
برای آنکه نمی‌داند
برای آنکه نمی‌خواهد
برای آنکه نمی‌داند و نمی‌خواهد
تو بی‌نشانه‌ترین باش
ای یگانه‌ترین

* * *

صلح
هوشنگ ابتهاج

جنبش گهواره
نغمه‌ی لالایی
ریزش چشمه‌ی شیر
به لب غنچه‌ی تر
جیک‌جیک گنجشک
خنده‌ی دلکش گل‌های سپید
به سر زلف عروس
جنبش گهواره
نغمه‌ی لالایی.

* * *

دریایی
یدالله رویائی

سکوت، دسته گلی بود
میان حنجره‌ی من
ترانه‌ی ساحل،
نسیم بوسه‌‌ی من بود و پلک باز تو بود.
بر آب‌ها پرنده‌ی باد،
میان لانه‌ی صدها صدا پریشان بود.
بر آب‌ها،
پرنده، بی‌‌طاقت بود.

* * *

آهو در باد
فرهاد شیبانی

آهو در باد
گر راه نبرد
دوری تو
یادش باد
کی تو می‌آئی باز
ماهی در آب
گر راه ببرد
نقش تو بیند
در خواب
کی تو می‌آئی باز
آهو در دام
ماهی بر خاک
گر تو نیائی باز
گر تو نیائی باز
گر تو نیائی باز

* * *

دریچه‌ها
مهدی اخوان ثالث

ما چون دو دریچه، روبروی هم،
آگاه ز هر بگومگوی هم.
هر روز سلام و پرسش و خنده،
هر روز قرار روز آینده.
اکنون دل من شکسته و خسته‌ست،
زیرا یکی از دریچه‌ها بسته‌ست.
نه مهر فسون، نه ماه جادو کرد،
نفرین به سفر، که هر چه کرد او کرد.

* * *

گذار
سهراب سپهری

باز آمدم از چشمه‌ی خواب، کوزه‌ی تر
در دستم
مرغانی می‌خواندند، نیلوفر وا می‌شد
کوزه‌ی تو بشکستم
در بستم
و در ایوان تماشای تو بنشستم.

* * *
فهرست آثار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (۱۳۵۷ ـ ۱۳۴۴)

* * *

error: Content is protected !!