محمدعلی سپانلو: سفرهای سندباد (کانون پرورش فکری)

محمدعلی سپانلو سفرهای سندباد

سفرهای سندباد
نویسنده: محمدعلی سپانلو
تصویرگر: علی‌اکبر صادقی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۴

محمدعلی سپانلو سفرهای سندباد

خلاصه کتاب:
در روزگاران پیش، در شهر بغداد،‌ مردی بود بی‌چیز که سندباد باربر نام داشت. روزی از روزها که از گرمای آفتاب، آهن می‌گداخت، سندباد پشته‌ای سنگین بر دوش می‌رفت که به در قصری بزرگ رسید. برای خستگی کردن به دیوار قصر تکیه داد. صدای خنده و شادی از قصر به گوش می‌رسید، و نسیم عطر گلهای خوشبو را با خود می‌آورد. سندباد با صدای بلند با خود گفت: «راستی که زندگی من با صاحب این قصر چقدر فرق دارد! بختِ او پیروز است و بختِ‌ من خستگی هر روز. چرا باید او در ناز و آسایش باشد و در رنج و فرسایش!؟»
در این گفتار بود که خدمت‌کاری از خانه بیرون آمد و گفت: . . .

مشخصات کتاب:
نام کتاب: سفرهای سندباد
نویسنده: محمدعلی سپانلو
تصویرگر: علی‌اکبر صادقی
(برنده جایزه‌ی اول نمایشگاه کتابهای تصویری جهان،‌ ژاپن، ۱۹۷۹)

موضوع: داستان
گروه سنی: ج (سال‌های چهارم و پنجم دبستان)

قیمت: ۴۰ ریال
تعداد صفحات: ۲۸ صفحه

تاریخ چاپ اول: ۱۳۵۴
شمارگان: ۵۰۰۰

* * *
فهرست آثار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (۱۳۵۷ ـ ۱۳۴۴)

* * *

error: Content is protected !!