پری زنگنه: دو بیتی‌های بابا طاهر (کانون پرورش فکری)

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

دو‌بیتی‌های بابا طاهر
صدای: امیر نوری
آواز: پری زنگنه
موسیقی: شیدا قرچه‌داغی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۳

۱ ـ ۲

مرا نه سر، نه سامون آفریدند
پریشونم، پریشون آفریدند
پریشون خاطرون رفتند در خاک
مرا از خاک ایشون آفریدند

ز دست دیده و دل هر دو فریاد
هر آنچه دیده بیند دل کُند یاد
بسازُم خنجری نیشش ز پولاد
زنُم بر دیده تا دل گردد آزاد

* * *
۳ ـ ۴

بی‌ته، گُلشن، چه زندونه به‌چشمُم
گلستون، آذرستونه به چشمُم
بی‌ته، آرام و عُمر و زندگانی
همه خواب پریشونه به چشمُم

شب تاریک و سنگستان و مو مست
قدح از دست مو افتاد و نشکست
نگه‌دارنده‌اش نیکو نگه داشت
وگرنه صد قدح، نفتاده بشکست

* * *
۵ ـ ۶

عزیزا کاسه‌ی چشمم سرایت
میون هر دو چشمم خاک پایت
از آن ترُسم که غافل پا نهی باز
نشیند خار مُژگونم به پایت

به صحرا بنگرم،‌ صحرا ته‌وینم
به دریا بنگرم،‌ دریا ته وینم
به هر جا بنگرم کوه و در و دشت
نشان از قامت رعنا ته‌وینم

* * *
۷ ـ ۸

نسیمی کز بُن آن کاکل آیو
مرا خوشتر ز بوی سُنبل آیو
چو شو گیرم خیالت را در آغوش
سحر از بسترم بوی گل آیو

دو زلفونت بود تار ربابُم
چه می‌خواهی از این حال خرابُم
تو که با ما سر یاری نداری
چرا هر نیمه‌شو آیی به خوابُم

* * *
۹

دگر شو شد که مو جانم بسوزه
گریبان تا به‌دامانم بسوزه
برای خاطر یک سبز رنگی
همی ترسم که ایمانم بسوزه

* * *
۱۰ ـ ۱۱

دلی دیرُم چو مُرغ پا شکسته
چو کشتی بر لب دریا نشسته
همه گوین که:‌ طاهر، تار بنواز!
ـ صدا کی می‌دهد تار شکسته؟

درخت غم به‌جانُم کرده ریشه
به درگاه خدا نالُم همیشه
عزیزان قدر یکدیگر بدونید
اجل سنگ است و آدم مثل شیشه

* * *
فهرست آثار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (۱۳۵۷ ـ ۱۳۴۴)

* * *

error: Content is protected !!