محمدرضا شجریان: من دچار خفقانم، خفقان (فریاد)

محمدرضا شجریان فریاد

از جمله همکاری‌های فریدون مشیری در مقام ترانه‌سرا با خوانندگان مختلف یکی هم ساختن چند تصنیف و ترانه‌ برای محمدرضا شجریان است و از آن جمله آوازی که در آلبوم «فریاد»‌ با قطعه‌ی ترکمن، ساخته‌ی حسین علیزاده اجرا می‌شود.

مشت می‌کوبم بر در
پنجه می‌سایم بر پنجره‌ها
من دچار خفقانم، خفقان
من به تنگ آمده‌ام از همه چیز
بگذارید هواری بزنم
هان! با شما هستم:
این درها را باز کنید
من به دنبال فضائی می‌گردم
لب بامی، سرکوهی، دلِ صحرایی که در آنجا نفسی تازه کُنم
می‌خواهم فریادِ بلندی بکشم که صدایم به شما هم برسد
من هوارم را سر خواهم داد
چاره‌ی دردِ مرا، باید این داد کند
از شما خفته‌ی چند، چه کسی می‌آید با من فریاد کُند!؟
. . .

از کارهای مشترک فریدون مشیری و محمدرضا شجریان
پر کن پیاله را (فریدون مشیری / فریدون شهبازیان / محمدرضا شجریان

* * *

error: Content is protected !!