م. آزاد: کی از همه پر زورتره (نوشتاری)

م. آزاد کی از هم پر زورتره

کی از همه پُر زورتره؟
نویسنده: محمد مُشرف آزاد تهرانی (م. آزاد)
تصویرگر: نیکزاد نجومی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۳

این کتاب در شکل نوشتاری (PDF)

م. آزاد کی از همه پر زورتره

خلاصه کتاب:
یک گنجشک کوچولو که هنوز یک سالش هم نشده بود، یک روز صبح که از لانه‌اش بیرون پرید. فکرکرد هنوز دارد خواب می‌بیند، چرا که همه دشت و درخت و کوه و آسمان سفید شده بود. در آن‌روز، وقتی نتوانست دانه‌ای پیدا کُند و قطره آبی بنوشد، تصمیم گرفت زور و توان خورشید را پیدا کند تا بتواند یخ‌ها و برف‌ها را آب کند و  . . .
تصاویر زیبای کتاب نیز زینت‌بخش داستان آن است.

مشخصات کتاب:
نام کتاب: کی از همه پُر زورتره؟
نویسنده: محمد مُشرف آزاد تهرانی (م. آزاد)
تصویرگر: نیکزاد نجومی

موضوع: داستان
گروه سنی: ج (سال‌های چهارم و پنجم دبستان)

قیمت: ۲۵ ریال
تعداد صفحات: ۲۴ صفحه
قطع کتاب: ۲۴/۵ × ۲۴/۵ سانتی‌متر

تاریخ چاپ اول: ۱۳۵۳
چاپ دوم: ۱۳۵۷
شمارگان چاپ: ۳۵۰۰۰ نسخه

* * *
این داستان در شکل شنیداری (MP3)

* * *
فهرست آثار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (۱۳۵۷ ـ ۱۳۴۴)

* * *

error: Content is protected !!